iPod shuffle - Bruge betjeningsmulighederne på iPod shuffle

background image

Bruge betjeningsmulighederne på iPod shuffle

Knapperne på forsiden, VoiceOver-knappen og kontakten med de tre funktioner gør
det let at spille sange, lydbøger, lyd-podcasts og iTunes U-samlinger på iPod shuffle.

Hvis du vil...

Skal du

Tænde eller slukke iPod shuffle

Skubbe kontakten (når den er grøn, er
iPod shuffle tændt).

Afspille eller sætte på pause

Trykke på Afspil/pause (’).

Skrue op eller ned for lyden

Trykke på Skru op (∂) eller Skru ned (D). Tryk på
og hold knapperne nede for hurtigt at skrue op
eller ned for lydstyrken.

Indstille afspilningsrækkefølgen

Skub kontakten for at afspille i rækkefølge (⁄)
eller blande (¡).

Gå til det næste spor

Trykke på Næste/spol frem (‘).

Gå til det forrige spor

Trykke på Forrige/spol tilbage (]) inden for
6 sekunder efter, at sporet starter. Hvis du trykker
på Forrige/spol tilbage (]) efter 6 sekunder,
starter det aktuelle spor igen.

Spole frem

Trykke på og holde Næste/spol frem nede (‘).

Spole tilbage

Trykke på og holde Forrige/spol tilbage nede (]).

Høre sangtitler og navne på kunstnere

Trykke på knappen VoiceOver ( ).

Høre en menu med spillelister, du kan vælge 
mellem

Tryk på og hold knappen VoiceOver ( ) nede.
Trykke på Næste/spol frem (‘) eller Forrige/spol
tilbage (]) for at flytte gennem spillelistemenuen.
Trykke på knappen VoiceOver ( ) eller Afspil/
pause (’) for at vælge en spilleliste. Trykke på og
holde knappen VoiceOver ( ) nede igen for at
afslutte uden at vælge.

Låse knapperne på iPod shuffle
(så der ikke sker noget, hvis du kommer til at
trykke på dem)

Tryk på og hold Afspil/pause (’) nede, indtil
statuslampen blinker orange tre gange.
Gentag for at låse knapperne op..

Nulstille iPod shuffle
(hvis iPod shuffle ikke svarer, eller
statusindikatoren lyser rødt)

Sluk iPod shuffle, vent 10 sekunder, og tænd den
derefter igen.

background image

Hvis du vil...

Skal du

Finde serienummeret på iPod shuffle

Se under klemmen på iPod shuffle. I iTunes kan
du (mens iPod shuffle er tilsluttet computeren)
vælge iPod shuffle på listen over enheder og
klikke på fanen Resume.