iPod shuffle - Afspille musik

background image

Lytte til musik

background image

 

Kapitel 4    

Lytte til musik

25

Hvis du vil...

Skal du

Gå til det forrige spor

Trykke på Forrige/spol tilbage (]) inden for
6 sekunder efter, at sporet starter. Hvis du trykker
på Forrige/spol tilbage, ] starter det aktuelle
spor igen.

Spole frem

Trykke på og holde Næste/spol frem nede (‘).

Spole tilbage

Trykke på og holde Forrige/spol tilbage nede (]).

Høre sangtitler og navne på kunstnere

Trykke på knappen VoiceOver ( ).

Høre spillelistemenuen

Trykke på og holde knappen VoiceOver ( ) nede.
Når du hører navnet på den ønskede spilleliste,
skal du trykke på VoiceOver-knappen ( ) eller
knappen Afspil/pause (’) for at vælge den. Du
kan trykke på Næste/spol frem (‘) eller Forrige/
spol tilbage (]) for hurtigt at flytte gennem dine
spillelister.

Lukke spillelistemenuen

Trykke på og holde knappen VoiceOver ( ) nede.

Statuslyset blinker grønt en gang som reaktion på de fleste af dine handlinger (spille,
spole tilbage/frem, bruge VoiceOver, ændre lydstyrke osv.). Hvis du sætter iPod shuffle
på pause, lyser lampen grønt i 30 sekunder. Når den øvre eller nedre lydstyrkegrænse
er nået, blinker lyset orange tre gange. Lysene for batteristatus er beskrevet i
“Kontrollere batteristatus” på side 12.

Indstille iPod shuffle til at spille sange i rækkefølge eller blande dem

Du kan indstille iPod shuffle til at blande sange eller afspille dem i samme rækkefølge,
som de har i iTunes. Når du slår blanding til, blandes bøger, podcasts og Genius-miks
ikke, men afspilles i den rækkefølge, som de har i iTunes.

Du indstiller iPod shuffle til at afspille sange i rækkefølge på følgende måde:
Skub kontakten for at afspille i rækkefølge (

m

⁄).

Når den sidste sang er spillet, begynder iPod shuffle at spille den første sang igen.

Du indstiller iPod shuffle til at blande på følgende måde:
Skub kontakten til bland (

m

¡).

Hvis du vil blande sange igen, skal du skubbe kontakten fra bland (¡) for at afspille
sange i rækkefølge (⁄) og tilbage til bland igen.