iPod shuffle - Opdatere og gendanne software på iPod shuffle

background image

Opdatere og gendanne software på iPod shuffle

Du kan bruge iTunes til at opdatere og gendanne software på iPod shuffle. Det
anbefales, at du opdaterer iPod shuffle med den nyeste software. Du kan også
gendanne softwaren, så iPod shuffle vender tilbage til sin originale status.

Â

Hvis du opdaterer, bliver softwaren opdateret, men indstillinger, sange og andre data
berøres ikke.

Â

Hvis du gendanner, bliver alle data på iPod shuffle slettet, inklusive sange og andre
data. Alle de originale indstillinger gendannes på iPod shuffle.

Du opdaterer eller gendanner software på iPod shuffle på følgende måde:

1

Make sure you have an Internet connection and have installed the latest version of

iTunes from www.itunes.com/download.

2

Slut iPod shuffle til computeren.

3

Vælg iPod shuffle på listen over enheder i iTunes, og klik derefter på fanen Resume.

Under Version kan du se, om softwaren på iPod shuffle er ajour, eller om der skal
installeres en ny version af softwaren.

4

Gør et af følgende:

Â

Du installerer den nyeste version af softwaren ved at klikke på Opdater.

Â

Du gendanner de originale indstillinger på iPod shuffle ved at klikke på Gendan. Alle
data slettes fra iPod shuffle, når den gendannes. Følg vejledningen på skærmen for
at gendanne softwaren.

background image

36

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed

og håndtering af iPod shuffle.

±

For at undgå skader skal du læse alle nedenstående sikkerhedsoplysninger
og instruktioner om brug, før du tager iPod shuffle i brug.

Sørg for, at du har denne brugerhåndbog til iPod shuffle i nærheden.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL:

Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, kan du komme ud

for brand, elektrisk stød eller andre skader og beskadigelser.

Korrekt håndtering  Du må ikke tabe, adskille, åbne, knuse, bøje, deformere, punktere,
makulere, male, indsætte fremmedlegemer i eller lægge iPod shuffle i en mikrobølgeovn.
Vand og våde omgivelser Brug ikke iPod shuffle i regn eller i nærheden af
vaskekummer og andre våde områder. Vær forsigtig med ikke at spilde mad og væske
på iPod shuffle. Hvis iPod shuffle bliver våd, skal du afmontere alle kabler, slukke for
iPod shuffle (skub kontakten til FRA), før du rengør den, og lade den tørre helt, før du
tænder den igen. Forsøg ikke at tørre iPod shuffle med en ekstern varmekilde som
f.eks. en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.

7