iPod shuffle - Musiikin lisääminen iPod shuffleen

background image

Musiikin lisääminen iPod shuffleen

Kun musiikki on tuotu iTunesiin ja järjestetty siellä, voit helposti lisätä sitä 
iPod shuffleen.

Voit hallita sitä, miten kappaleet ja muu äänisisältö lisätään iPod shuffleen 
tietokoneelta liittämällä iPod shufflen tietokoneeseen ja valitsemalla sitten 
iPod shufflen asetukset iTunesissa.

Sisällön lisääminen automaattisesti tai käsin

Voit asettaa iTunesin lisäämään musiikkia iPod shuffleen kahdella tavalla:

Â

Automaattinen synkronointi: Kun liität iPod shufflen tietokoneeseen, iPod shuffle 
päivitetään automaattisesti iTunes-kirjaston kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos 
Genius on päällä, kun synkronoit iPod shufflen ensimmäistä kertaa, iTunes käyttää 
enintään neljää iTunes-kirjastostasi luotua Genius-miksiä iPod shufflen täyttämiseen. 
Jos vapaata tilaa jää, iTunes synkronoi lisäksi muita kappaleita iTunes-kirjastostasi. 
Jos Genius ei ole päällä, iTunes täyttää iPod shufflen synkronoimalla kappaleita ja 
soittolistoja iTunes-kirjastostasi. 

16

Luku 3

iPod shufflen käyttöönotto

background image

Luku 3

iPod shufflen käyttöönotto

17

Voit myöhemmin muokata automaattisen synkronoinnin asetuksia niin, että valitut 
soittolistat, artistit, albumit ja lajityypit sisällytetään synkronointiin. Voit myös 
synkronoida automaattisesti muuta äänisisältöä, kuten podcasteja, äänikirjoja ja 
iTunes U -kokoelmia. Lisätietoja on seuraavissa osiossa.

Â

Musiikin hallitseminen käsin: Kun liität iPod shufflen tietokoneeseen, voit vetää 
yksittäisiä kappaleita ja soittolistoja iPod shuffleen ja poistaa yksittäisiä kappaleita 
ja soittolistoja iPod shufflesta. Tätä asetusta käyttäessäsi voit lisätä kappaleita 
useammasta kuin yhdestä tietokoneesta poistamatta iPod shufflessa jo olevia 
kappaleita. Kun hallitset musiikkia käsin, sinun tulee aina poistaa iPod shuffle 
näkyvistä iTunesissa ennen sen irrottamista. Katso ”iPod shufflen hallitseminen 
käsin” sivulla 20.

Musiikin automaattinen synkronointi

Oletuksena iPod shuffle on asetettu synkronoimaan kaikki kappaleet ja soittolistat, 
kun liität sen tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä äänisisältöä iPod shuffleen 
– liität vain iPod shufflen tietokoneeseen, annat sen lisätä automaattisesti kappaleita, 
äänikirjoja, podcasteja ja iTunes U -kokoelmia ja sitten irrotat laitteen ja otat mukaasi. 
Jos olet lisännyt kappaleita iTunesiin sen jälkeen, kun viimeksi liitit iPod shufflen 
tietokoneeseen, uusia kappaleita synkronoidaan iPod shuffleen niin paljon kuin tilaa 
riittää. Jos poistat kappaleita iTunesista, ne poistetaan iPod shufflesta.

Musiikin synkronointi iPod shufflen kanssa:
Liitä vain iPod shuffle tietokoneeseen. Jos iPod shuffle on asetettu synkronoimaan 

m

automaattisesti, päivittäminen alkaa.

Tärkeää:

Jos liität iPod shufflen tietokoneeseen, jonka kanssa sitä ei ole synkronoitu, 

näkyviin tulee viesti, jossa kysytään, haluatko synkronoida kappaleet automaattisesti. 
Jos hyväksyt sen, kaikki kappaleet ja muu äänisisältö poistetaan iPod shufflesta ja 
korvataan kyseisen tietokoneen kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy sitä, 
voit silti lisätä kappaleita iPod shuffleen käsin poistamatta iPod shufflessa jo olevia 
kappaleita.

Kun musiikkia synkronoidaan tietokoneesta iPod shuffleen, iTunesin tilaikkuna näyttää 
toiminnon edistymisen ja laiteluettelossa iPod shuffle -symbolin vieressä näkyy 
synkronointisymboli. Kun päivittäminen on valmis, iTunesissa näkyy viesti ”iPodin 
synkronointi on suoritettu”. iTunes-ikkunan alalaidassa oleva palkki näyttää, kuinka 
paljon tilaa eri sisältötyypit käyttävät.

Jos et valinnut käyttöönoton yhteydessä musiikin automaattista synkronoimista 
iPod shuffleen, voit tehdä sen myöhemmin.

Jos iPod shufflessa ei ole tarpeeksi tilaa kaikelle musiikillesi, voit asettaa iTunesin 
synkronoimaan vain valitut soittolistat, artistit, albumit ja lajityypit.

background image

iTunesin asettaminen synkronoimaan iPod shuffleen valittujen soittolistojen, 
artistien, tyylilajien ja albumien musiikki:

1

  Liitä iPod shuffle tietokoneeseen.

2

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Musiikki-välilehteä.

3

  Valitse ”Synkronoi musiikki” ja valitse sitten ”Valitut soittolistat, artistit, albumit ja 

lajityypit”.

4

  Valitse haluamasi soittolistat, artistit, lajityypit ja albumit.

5

  Jos haluat asettaa iTunesin täyttämään automaattisesti iPod shufflen jäljelle jäävän 

tilan, valitse "Täytä vapaa tila automaattisesti kappaleilla”. 
Jos sinulla on Genius-miksejä, iTunes käyttää niitä ensin tilan täyttämiseen. Jos 
uudelle Genius-miksille ei enää ole tilaa, iTunes täyttää iPod shufflen lopun tilan muilla 
kappaleilla.

6

  Osoita Käytä.

Päivitys alkaa automaattisesti.
Jos valitset Yhteenveto-osiossa ”Synkronoi vain merkityt kappaleet”, iTunes synkronoi 
vain merkityt kohteet.

Genius-miksien synkronointi iPod shuffleen

Voit asettaa iTunesin synkronoimaan Genius-miksejä iPod shuffleen. Genius-miksejä 
voidaan synkronoida ainoastaan automaattisesti, joten et voi lisätä Genius-miksejä 
iPod shuffleen, jos hallitset sisältöä käsin.

Jos Genius-miksit eivät täytä käytettävissä olevaa tilaa ja olet valinnut asetuksen 
”Täytä vapaa tila automaattisesti kappaleilla”, iTunes valitsee ja synkronoi vielä muita 
kappaleita iTunes-kirjastostasi.

iTunesin asettaminen synkronoimaan valitut Genius-miksit iPod shuffleen:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Musiikki-välilehteä.

2

  Valitse ”Synkronoi musiikki” ja valitse sitten ”Valitut soittolistat, artistit, albumit ja 

lajityypit”.

3

  Valitse kohdassa Soittolistat haluamasi Genius-miksit.

4

  Osoita Käytä.

Jos ”Synkronoi vain merkityt kappaleet” on valittu Yhteenveto-osiossa, iTunes 
synkronoi vain merkityt kohteet.

Podcastien automaattinen synkronointi

Asetukset podcastien lisäämiseksi iPod shuffleen ovat riippumattomat kappaleiden 
lisäämisasetuksista. Podcast-asetukset eivät vaikuta kappaleasetuksiin tai päinvastoin. 
Voit asettaa iTunesin synkronoimaan automaattisesti kaikki tai valitut podcastit tai voit 
lisätä podcasteja iPod shuffleen käsin.

18

Luku 3

iPod shufflen käyttöönotto

background image

Luku 3

iPod shufflen käyttöönotto

19

iTunesin asettaminen päivittämään podcastit iPod shuffleen automaattisesti:

1

  Valitse iTunesissa laiteluettelosta iPod shuffle ja osoita sitten Podcastit-välilehteä.

2

  Valitse Podcastit-osiossa Synkronoi podcastit.

3

  Valitse haluamasi podcastit, jaksot ja soittolistat ja aseta synkronointivalintasi.

4

  Osoita Käytä.

Kun asetat iTunesin synkronoimaan podcastit automaattisesti, iPod shuffle päivitetään 
aina, kun liität sen tietokoneeseesi.
Jos ”Synkronoi vain merkityt kappaleet” on valittu Yhteenveto-osiossa, iTunes 
synkronoi vain merkityt kohteet.

iTunes U -kokoelmien lisääminen iPod shuffleen

iTunes U on iTunes Storen osa, jossa tarjotaan ilmaisia luentoja, kielten oppitunteja, 
äänikirjoja ja muuta sisältöä, jota voit ladata ja synkronoida iPod shuffleen. Asetukset 
iTunes U -kokoelmien lisäämiseksi iPod shuffleen ovat riippumattomat muun sisällön 
lisäämisasetuksista. iTunes U -asetukset eivät vaikuta muihin asetuksiin tai päinvastoin. 
Voit asettaa iTunesin synkronoimaan automaattisesti kaikki tai valitut iTunes U 
-kokoelmat tai voit lisätä iTunes U -sisältöä iPod shuffleen käsin.

iTunesin asettaminen synkronoimaan iTunes U -sisältö automaattisesti:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten iTunes U -välilehteä.

2

  Valitse iTunes U -osiossa Synkronoi iTunes U.

3

  Valitse haluamasi kokoelmat ja kohteet ja aseta synkronointivalintasi.

4

  Osoita Käytä.

Kun asetat iTunesin synkronoimaan iTunes U -sisällön automaattisesti, iPod shuffle 
päivitetään aina, kun liität sen tietokoneeseesi.
Jos ”Synkronoi vain merkityt kappaleet” on valittu Yhteenveto-osiossa, iTunes 
synkronoi vain merkityt kohteet.

Äänikirjojen lisääminen iPod shuffleen

Voit ostaa ja ladata äänikirjoja iTunes Storesta tai sivustolta audible.com tai tuoda 
äänikirjoja CD:iltä ja kuunnella niitä iPod shufflessa.

Käytä iTunesia lisätäksesi äänikirjoja iPod shuffleen. Jos synkronoit iPod shufflen 
automaattisesti, jokainen iTunes-kirjaston äänikirja synkronoidaan erillisenä 
soittolistana, jonka voit valita käyttäen VoiceOveria. Jos hallitset iPod shufflen sisältöä 
käsin, voit lisätä äänikirjoja yksi kerrallaan.

Äänikirjojen synkronointi iPod shuffleen:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Kirjat-välilehteä.

2

  Valitse ”Synkronoi äänikirjat” ja tee sitten jokin seuraavista:

Valitse ”Kaikki äänikirjat”.

Â

background image

Valitse ”Valitut äänikirjat” ja valitse sitten haluamasi kirjat.

Â

3

  Osoita Käytä.

Päivitys alkaa automaattisesti.

iPod shufflen hallitseminen käsin

Jos hallitset iPod shufflea käsin, voit lisätä ja poistaa yksittäisiä kappaleita, soittolistoja, 
podcasteja ja äänikirjoja. Voit myös lisätä musiikkia ja muuta äänisisältöä useilta 
tietokoneilta iPod shuffleen poistamatta iPod shufflessa jo olevia kohteita.

Voit lisätä iPod shuffleen käsin Genius-soittolistoja, mutta et Genius-miksejä.

iPod shufflen asettaminen musiikin hallitsemiseen käsin asettaa pois automaattisen 
synkronoinnin asetukset iTunesin Musiikki-, Podcastit- ja iTunes U -osioissa. Et voi 
hallita osaa sisällöstä käsin ja samanaikaisesti synkronoida muuta sisältöä.

Jos asetat iTunesissa käyttöön sisällön hallitsemisen käsin, voit myöhemmin asettaa 
käyttöön automaattisen synkronoinnin.

Äänisisällön hallitseminen käsin iPod shufflessa:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Yhteenveto-välilehteä.

2

  Valitse Asetukset-osiossa ”Hallitse musiikkia käsin”.

3

  Osoita Käytä.

Kun hallitset iPod shufflen sisältöä käsin, sinun on aina poistettava iPod shuffle 
iTunesista, ennen kuin voit irrottaa sen.

Kappaleen tai muun kohteen lisääminen iPod shuffleen:

1

  Osoita iTunesissa Kirjasto-luettelossa Musiikki tai jotakin muuta kohdetta.

2

  Vedä kappale tai muu kohde iPod shuffleen laiteluettelossa.

Voit myös vetää kokonaisia soittolistoja synkronoidaksesi ne iPod shufflen kanssa tai 
valita useita kohteita ja vetää ne kaikki kerralla iPod shuffleen.

Kappaleen tai muun kohteen poistaminen iPod shufflesta:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta.

2

  Valitse iPod shufflen alta Musiikki, Äänikirjat tai Podcastit.

3

  Valitse kappale tai muu kohde ja paina sitten näppäimistön poisto- tai 

askelpalautinnäppäintä.
Jos poistat kappaleen tai muun kohteen käsin iPod shufflesta, sitä ei poisteta iTunes-
kirjastostasi.

Uuden soittoliston luominen iPod shufflelle iTunesia käyttäen:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten lisäyspainiketta∂) tai 

valitse Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Uusi soittolista.

20

Luku 3

iPod shufflen käyttöönotto

background image

Luku 3

iPod shufflen käyttöönotto

21

2

  Kirjoita soittolistan nimi.

3

  Osoita kirjastoluettelossa Musiikki tai jotakin muuta kohdetta ja vedä sitten kappaleet 

tai muut kohteet soittolistaan.
Jos teet muutoksia johonkin iTunesin soittolistoista, muista vetää muuttunut soittolista 
iPod shuffleen, kun se on yhdistettynä iTunesiin.

iPod shufflessa olevan soittolistan kappaleiden lisääminen tai poistaminen:
Lisää kappale vetämällä se iPod shufflen soittolistaan. Poista kappale valitsemalla se 

m

soittolistassa ja painamalla näppäimistön poistonäppäintä.

iTunesin asettaminen synkronoimaan musiikkia ja muuta äänisisältöä 
automaattisesti:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Yhteenveto-välilehteä.

2

  Poista valinta ”Hallitse musiikkia käsin”.

3

  Osoita Käytä.

Päivitys alkaa automaattisesti.

Useamman kappaleen mahduttaminen iPod shuffleen

Jos iTunes-kirjastosi sisältää kappaleita suuremman bittimäärän muodoissa, kuten 
iTunes Plus, Apple Lossless tai WAV, voit asettaa iTunesin muuntamaan kappaleet 
automaattisesti 128 kb/s AAC-muotoon, kun ne synkronoidaan iPod shuffleen. Tämä ei 
vaikuta kappaleiden laatuun tai kokoon iTunesissa.

Suurempaa bittimäärää käyttävien kappaleiden muuntaminen AAC-muotoon:

1

  Liitä iPod shuffle tietokoneeseen.

2

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta.

3

  Osoita Yhteenveto-välilehteä.

4

  Valitse ”Muunna suurempaa bittimäärää käyttävät kappaleet 128 kb/s:n AAC-muotoon”.

5

  Osoita Käytä.

Huomaa: Kappaleet, jotka ovat muodossa, jota iPod shuffle ei tue, täytyy muuntaa, 
jos ne halutaan synkronoida iPod shuffleen. Jos haluat tietoja iPod shufflen tukemista 
muodoista, katso ”Jos et pysty synkronoimaan kappaletta tai muuta kohdetta 
iPod shuffleen” sivulla 31.

background image

22

Tässä luvussa on tietoja iPod shufflen kuuntelemisesta

liikkeellä ollessa.

Kun olet irrottanut iPod shufflen tietokoneesta, voit kiinnittää iPod shufflen vaatteisiisi 
ja kuunnella musiikkia, äänikirjoja, podcasteja ja iTunes U -sisältöä. VoiceOver voi kertoa 
sinulla toistettavan raidan (musiikkikappale, äänikirjan luku tai podcastin kappale) 
nimen ja akun tilan, ja voit valita sen avulla toisen soittolistan.

Musiikin toistaminen

Kun olet synkronoinut iPod shuffleen musiikkia ja muuta äänisisältöä, voit kuunnella sitä.

VAROITUS:

Ennen kuin käytät iPod shufflea, lue kaikki turvallisuusohjeet, erityisesti 

kuulovaurioita koskeva osio, kohdassa Luku 7, ”Turvallisuus ja käsittely,” sivulla 34.

Kappaleiden ja muiden kohteiden kuunteleminen iPod shufflella:

1

  Liitä kuulokkeet iPod shuffleen ja aseta kuulokenapit korviisi.

2

  Liu'uta iPod shufflen kolmiasentoinen kytkin OFF-asennosta järjestyksessä toistamisen 

asentoon (⁄) tai sekoitusasentoon (¡). Toisto alkaa.
Voit säästää akun virtaa, kun et käytä iPod shufflea, liu'uttamalla kolmiasentoisen 
kytkimen pois päältä (asentoon OFF).

Toiminto

Tee näin

Toisto tai keskeyttäminen

Paina Toisto/keskeytys (’).

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai 
vähentäminen

Paina Äänenvoimakkuuden lisäys (∂) tai 
Äänenvoimakkuuden vähennys (D). Jos muutat 
äänenvoimakkuutta, kun iPod shufflen toisto on 
keskeytetty, kuulet merkkiäänen.

Seuraavaan raitaan siirtyminen

Paina Seuraava / kelaus eteenpäin (‘).

4