iPod shuffle - VoiceOverin käyttäminen

background image

VoiceOverin käyttäminen

iPod shuffle antaa sinulle mahdollisuuden hallita toistettavaa sisältöä puhumalla 
raitojen ja artistien nimet ja ilmoittamalla soittolistat, joista voit valita. VoiceOver kertoo 
myös akun tilan ja antaa muita ilmoituksia. 

Jotta kuulet ilmoitukset, sinun tulee ottaa VoiceOver käyttöön iTunesissa. Voit 
ottaa VoiceOverin käyttöön joko alussa, kun teet iPod shufflen käyttöönoton, tai 
myöhemmin. VoiceOver on saatavilla vain osalle kielistä.

Voit valita VoiceOver-asetukset iTunesin Yhteenveto-välilehdellä. Seuraavissa osioissa 
kuvataan, kuinka VoiceOver otetaan käyttöön ja kuinka sitä muokataan.

VoiceOverin käyttöönotto iPod shufflen käyttöönoton yhteydessä:

1

  Liitä iPod shuffle tietokoneeseen.

2

  Seuraa iTunesissa näytöllä näkyviä ohjeita. Oletuksena ”Ota VoiceOver käyttöön” on 

valittuna.

3

  Osoita Jatka.

4

  Valitse Yhteenveto-välilehdellä kohdassa Puhepalaute haluamasi kieli Kieli-

ponnahdusvalikosta.
Tämä valinta asettaa kielen puhutuille järjestelmän viesteile ja soittolistojen nimille 
sekä monille kappaleiden ja artistien nimille.
Huomaa: Voit valita tietyille raidoille eri kielen valitsemalla ne iTunesissa ja valitsemalla 
Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Näytä tietoja, valitsemalla VoiceOver-kielen 
Asetukset-osion ponnahdusvalikosta ja osoittamalla sitten OK.

5

  Osoita Käytä.

Kun käyttöönotto on valmis, VoiceOver on käytössä iPod shufflessa.

VoiceOverin käyttöönotto milloin tahansa:

1

  Liitä iPod shuffle tietokoneeseen.

2

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Yhteenveto-välilehteä.

3

  Valitse kohdassa Puhepalaute asetus Ota VoiceOver käyttöön.

4

  Osoita Käytä.

5

  Valitse Puhepaulaute-osion ponnahdusvalikosta haluamasi kieli.

6

  Osoita Käytä.

Kun synkronointi on valmis, VoiceOver on käytössä.

VoiceOverin ottaminen pois käytöstä:

1

  Valitse iTunesissa iPod shuffle laiteluettelosta ja osoita sitten Yhteenveto-välilehteä.

2

  Poista kohdassa Puhepalaute valinta Ota VoiceOver käyttöön.

3

  Osoita Käytä.

24

Luku 4

Musiikin kuunteleminen

background image

Luku 4

Musiikin kuunteleminen

25

Kun synkronointi on valmis, VoiceOver on otettu pois käytöstä. iPod shufflessa kuuluvat 
edelleen englanninkielisinä jotkin järjestelmän viestit, kuten akun tila, virheilmoitukset 
ja soittolistavalikko yleisluontoisesti numeroituna. Raitojen ja artistien nimet eivät kuulu.

Raidan tietojen kuunteleminen

VoiceOver voi puhua nykyisen raidan ja sen artistin nimen iPod shufflea kuunnellessasi.

Nykyisen raidan tietojen kuunteleminen:
Paina VoiceOver-painiketta (

m

) toiston aikana.

Kuulet nykyisen raidan ja sen artistin nimen.

Voit käyttää VoiceOveria siirtyäksesi toiseen raitaan.

Siirtyminen raidan tietoja käyttäen:

Â

Jos iPod shuffle toistaa sisältöä, paina VoiceOver-painiketta ( ) kuullaksesi nykyisen 
raidan tiedot; paina Seuraava / kelaus eteenpäin (‘) siirtyäksesi seuraavaan 
raitaan ja kuullaksesi sen tiedot; paina Edellinen / kelaus taaksepäin (]) siirtyäksesi 
edelliseen raitaan ja kuullaksesi sen tiedot.

Â

Jos iPod shufflen toisto on keskeytetty, paina VoiceOver-painiketta ( ) kuullaksesi 
nykyisen raidan tiedot; paina Seuraava / kelaus eteenpäin (‘) kuullaksesi seuraavan 
raidan tiedot; paina Edellinen / kelaus taaksepäin (]) kuullaksesi edellisen raidan 
tiedot. Paina VoiceOver-painiketta tai Toisto/keskeytys-painiketta (’) toistaaksesi 
raidan.

Soittolistojen vaihtaminen

Kun VoiceOver on käytössä, voit kuunnella soittolistojen nimet ja valita minkä tahansa 
iPod shuffleen synkronoimasi soittolistan. Jos iPod shuffleen on synkronoitu äänikirjoja 
tai äänipodcasteja, myös niiden nimet luetaan osana soittolistavalikkoa. Jos VoiceOver 
on asetettu pois käytöstä iTunesissa, soittolistoja ei nimetä, vaan ne ainoastaan 
numeroidaan (esimerkiksi ”Playlist 1, Playlist 2” ja niin edelleen).

Soittolistavalikko ilmoittaa kohteet tässä järjestyksessä:

nykyinen soittolista (jos on)

Â

”Kaikki kappaleet” (soittolista, jossa ovat kaikki iPod shufflen sisältämät kappaleet)

Â

kaikki soittolistat, mukaan lukien Genius-soittolistat, aakkosjärjestyksessä

Â

kaikki Genius-miksit aakkosjärjestyksessä

Â

kaikki podcastit aakkosjärjestyksessä

Â

kaikki iTunes U -kokoelmat aakkosjärjestyksessä

Â

kaikki äänikirjat aakkosjärjestyksessä.

Â

Kohteen valitseminen soittolistavalikosta:

1

  Pidä VoiceOver-painiketta ( ) painettuna. Kuulet soittolistojesi nimet.

background image

2

  Kun kuulet haluamasi soittolistan nimen, paina VoiceOver-painiketta ( ) tai Toisto/

keskeytys-painiketta (’) valitaksesi sen. Soittolistan ensimmäisen kohteen toisto alkaa.
Kun kuuntelet soittolistavalikkoa, voit painaa Seuraava / kelaus eteenpäin (‘) tai 
Edellinen / kelaus taaksepäin (]) siirtyäksesi soittolistassa eteen- tai taaksepäin.

Voit aloittaa soittolistan alusta valitsemalla sen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Soittolistavalikosta poistuminen:
Pidä VoiceOver-painiketta (

m

) painettuna.