iPod shuffle - De iPod shuffle aansluiten en loskoppelen

background image

De iPod shuffle aansluiten en loskoppelen

Als u de iPod shuffle op de computer aansluit, kunt u muziek en andere
audiobestanden met de speler synchroniseren en de batterij opladen. Koppel de
iPod shuffle los als u klaar bent.

Belangrijk:

Sluit de iPod shuffle uitsluitend met behulp van de meegeleverde USB

2.0-kabel op de computer aan.

De iPod shuffle aansluiten

De iPod shuffle op de computer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de koptelefoonpoort

m

van de iPod shuffle en sluit het andere uiteinde op een USB 2.0-poort met hoog
vermogen van de computer aan.

background image

Opmerking: Sluit de iPod shuffle niet aan op een USB-poort op uw toetsenbord om de
speler op te laden.

U kunt eventueel een langere USB-kabel kopen via www.apple.com/nl/ipodstore.

De eerste keer dat u de iPod shuffle op de computer aansluit, helpt iTunes u met de
configuratie van de iPod shuffle en de synchronisatie met uw iTunes-bibliotheek.
Standaard worden de nummers op de iPod shuffle automatisch gesynchroniseerd met
de nummers in iTunes wanneer u de speler op de computer aansluit. U kunt nummers
synchroniseren terwijl de batterij wordt opgeladen.

Als u de iPod shuffle op een andere computer aansluit terwijl de iPod shuffle is
ingesteld op automatische synchronisatie, verschijnt in iTunes een bericht voordat
er muziek wordt gesynchroniseerd. Als u op 'Ja' klikt, worden de nummers en
andere audiobestanden die al op de iPod shuffle staan, gewist en vervangen door
de nummers en audiobestanden die zich bevinden op de nieuwe computer waarop
de iPod shuffle is aangesloten. Zie Hoofdstuk 4, “Muziek afspelen,” op pagina 26 voor
meer informatie over muziek toevoegen op de iPod shuffle of het gebruik van de
iPod shuffle met meer dan één computer.

De iPod shuffle loskoppelen

U mag de iPod shuffle niet van de computer loskoppelen tijdens het synchroniseren
van audiobestanden of wanneer u de iPod shuffle als externe schijf gebruikt. U mag de
iPod shuffle pas loskoppelen als het oranje statuslampje niet meer knippert of als de
melding 'Loskoppelen toegestaan' boven in het iTunes-venster wordt weergegeven.

Belangrijk:

Als in iTunes de melding 'Niet loskoppelen' wordt weergegeven of als

het oranje statuslampje op de iPod shuffle knippert, moet u de iPod shuffle van het
bureaublad verwijderen voordat u de speler van de computer kunt loskoppelen. Als
u dit niet doet, kunnen de bestanden op de iPod shuffle beschadigd raken en moet
u de iPod shuffle mogelijk opnieuw instellen in iTunes. Zie “De iPod shuffle-software
bijwerken of herstellen” op pagina 38 voor meer informatie over het opnieuw instellen
van de speler.

Als u de iPod shuffle als externe schijf gebruikt (zie “De iPod shuffle als externe schijf
gebruiken” op pagina 33), moet u de iPod shuffle altijd van het bureaublad verwijderen
voordat u de speler kunt loskoppelen.

10 

 

Hoofdstuk 2    

iPod shuffle Basiskenmerken

background image

 

Hoofdstuk 2    

iPod shuffle Basiskenmerken

11

De iPod shuffle van het bureaublad verwijderen
Klik in iTunes op de verwijderknop (

m

C) naast de iPod shuffle in de lijst met apparaten.

Als u een Mac hebt, kunt u de iPod shuffle ook verwijderen door het symbool van de
iPod shuffle op het bureaublad naar de prullenmand te slepen.
Als u een Windows-computer hebt, kunt u de iPod shuffle ook verwijderen vanuit Mijn
computer of door op het pictogram voor het veilig verwijderen van hardware in het
systeemvak te klikken en vervolgens de iPod shuffle te selecteren.

De iPod shuffle loskoppelen
Koppel de USB-kabel los van de iPod shuffle en de computer.

m