iPod shuffle - Een volumebegrenzing instellen

background image

Een volumebegrenzing instellen

U kunt een volumebegrenzing voor de iPod shuffle instellen. Bovendien kunt u in
iTunes een wachtwoord aan deze instelling toewijzen, zodat deze niet door anderen
kan worden gewijzigd.

Als u een volumebegrenzing hebt ingesteld op de iPod shuffle, knippert het
statuslampje driemaal oranje als u probeert het volume hoger in te stellen dan de
ingestelde begrenzing.

Een volumebegrenzing voor de iPod shuffle instellen

1

Stel de iPod shuffle in op het gewenste maximale volume.

2

Sluit de iPod shuffle op de computer aan.

3

Selecteer in iTunes de iPod shuffle in de lijst met apparaten en klik op de tab

'Samenvatting'.

4

Selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Beperk maximaal volume' (Mac) of

'Maximale volume beperken' (Windows).

5

Sleep de schuifknop naar het gewenste maximale volume.

De stand van de schuifknop geeft het volume weer waarop de iPod shuffle was
ingesteld op het moment dat u de speler op de computer aansloot.

WAARSCHUWING:

Het volumeniveau varieert mogelijk per koptelefoon.

De volumebegrenzing ongedaan maken

1

Sluit de iPod shuffle op de computer aan.

background image

2

Selecteer in iTunes de iPod shuffle in de lijst met apparaten en klik op de tab

'Samenvatting'.

3

Schakel in het gedeelte 'Opties' de optie 'Beperk maximaal volume' (Mac) of 'Maximale

volume beperken' (Windows) uit.