iPod shuffle - Hoofdstuk 7:  Veilig gebruik van de iPod shuffle

background image

gebruik van de iPod shuffle.

±

Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de onderstaande wenken voor uw veiligheid
en de gebruiksaanwijzing doorneemt voordat u de iPod shuffle in gebruik neemt.

Bewaar deze gebruikershandleiding van de iPod shuffle goed, zodat u deze later altijd
kunt raadplegen.