iPod shuffle - Koble iPod shuffle til og fra

background image

Koble iPod shuffle til og fra

Koble iPod shuffle til datamaskinen for å synkronisere sanger og andre lydfiler, og for å 
lade batteriet. Koble fra iPod shuffle når du er ferdig. 

Viktig:

Bruk kun USB 2.0-kabelen som fulgte med iPod shuffle når du skal koble 

iPod shuffle til maskinen.

Koble til iPod shuffle

Slik kobler du iPod shuffle til datamaskinen:
Koble den ene enden av USB-kabelen til hodetelefonutgangen på iPod shuffle, og 

m

koble den andre enden til en USB 2.0-port på datamaskinen.

Merk: Ikke koble iPod shuffle til en USB-port på tastaturet hvis du skal lade. 

En lengre USB-kabel kan kjøpes separat fra www.apple.com/no/ipodstore.

background image

Den første gangen du kobler iPod shuffle til datamaskinen, hjelper iTunes deg med å 
klargjøre iPod shuffle og synkronisere den med iTunes-biblioteket. Standardinnstillingen 
er at iTunes automatisk synkroniserer sanger med iPod shuffle når du kobler den til 
datamaskinen. Du kan synkronisere sanger samtidig som batteriet lades.

Hvis du kobler iPod shuffle til en annen datamaskin der automatisk synkronisering av 
musikk er valgt for iPod shuffle, ber iTunes deg om å bekrefte før synkroniseringen 
begynner. Hvis du klikker på Ja, vil sangene og andre lydfiler som allerede er på 
iPod shuffle, slettes og erstattes med sanger og andre lydfiler fra datamaskinen 
som iPod shuffle er koblet til. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører 
musikk til iPod shuffle, eller bruker iPod shuffle med flere enn én datamaskin, leser du 
Kapittel 4, «Lytte til musikk,» på side 23.

Koble fra iPod shuffle

Det er viktig at du ikke kobler iPod shuffle fra maskinen mens lydfiler synkroniseres 
eller når iPod shuffle brukes som ekstern disk. Du kan koble fra iPod shuffle hvis 
statuslyset ikke blinker oransje, eller hvis meldingen «OK å koble fra» vises øverst i 
iTunes-vinduet. 

Viktig:

Hvis du ser en «Vent med å koble fra»-melding i iTunes, eller hvis statuslyset 

på iPod shuffle blinker oransje, må du mate ut iPod shuffle før du kobler den fra. Hvis 
du ikke gjør dette, kan filene på iPod shuffle bli skadet, og det er mulig at du må 
gjenopprette iPod shuffle i iTunes. Hvis du vil ha informasjon om gjenoppretting, leser 
du «Oppdatere og gjenopprette iPod shuffle-programvaren» på side 34. 

Hvis du aktiverer iPod shuffle for bruk som disk (les «Bruke iPod shuffle som en ekstern 
disk» på side 29), må du alltid mate ut iPod shuffle før du kobler den fra.

Slik mater du ut iPod shuffle:
Klikk på Mat ut-knappen (

m

C) ved siden av iPod shuffle i enhetslisten i iTunes. 

Hvis du bruker en Mac, kan du også mate ut iPod shuffle ved å flytte iPod shuffle-
symbolet på skrivebordet til papirkurven.
Hvis du bruker en Windows-PC, kan du også mate ut iPod shuffle i Min datamaskin eller 
ved å klikke på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet i Windows 
og velge iPod shuffle. 

Slik kobler du fra iPod shuffle:
Koble USB-kabelen fra iPod shuffle og datamaskinen. 

m

10 

 

Kapittel 2    

Grunnleggende om iPod shuffle

background image

 

Kapittel 2    

Grunnleggende om iPod shuffle

11