iPod shuffle - Kapittel 6:  Tips og problemløsing

background image

Tips og problemløsing

background image

Hvis iPod shuffle ikke spiller musikk

Det er mulig at det ikke er musikk på iPod shuffle. Hvis du hører meldingen 

Â

«Overfør musikk ved hjelp av iTunes», kobler du iPod shuffle til datamaskinen for å 
synkronisere musikk. 
Skyv bryteren til av og deretter til på igjen.

Â

Kontroller at pluggen til hodetelefonene er satt helt inn.

Â

Kontroller at volumet ikke er skrudd ned. Det er mulig at det er angitt 

Â

volumbegrensning. Les «Angi en volumbegrensning» på side 28.
Det er mulig at iPod shuffle er i pausemodus. Prøv å trykke på Start/pause (

Â

’).

Hvis du kobler iPod shuffle til datamaskinen og ingenting skjer

Koble iPod shuffle til en høyeffekts USB 2.0-port på datamaskinen. Det er mulig at 

Â

iPod shuffle-batteriet må lades opp. 
Forsikre deg om at du har installert den nyeste iTunes-programvaren fra 

Â

http://www.

itunes.com/no/download.
Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB 2.0-port på maskinen. Forsikre deg om 

Â

at USB-kabelen er koblet riktig til iPod shuffle og datamaskinen. Kontroller at USB-
pluggen er satt inn riktig vei. Den kan kun settes inn én vei.
Det er mulig at iPod shuffle må nullstilles. Slå av iPod shuffle, vent i ti sekunder, og 

Â

slå den på igjen.
Hvis iPod shuffle ikke vises i iTunes eller Finder, er det mulig at batteriet er helt tomt. 

Â

La iPod shuffle lade i flere minutter, og se om den slår seg på igjen.
Kontroller at du har all nødvendig maskin- og programvare. Les «

Â

Hvis du vil 

kontrollere systemkravene en gang til» på side 33.
Prøv å starte datamaskinen på nytt.

Â

Det er mulig at du må gjenopprette iPod-programvaren. Les «

Â

Oppdatere og 

gjenopprette iPod shuffle-programvaren» på side 34.
Det er mulig at iPod shuffle må repareres. Du kan avtale service på iPod shuffle 

Â

service og support-nettstedet på www.apple.com/no/support/ipodshuffle/service.

Hvis du ikke får overført en sang eller et annet objekt til iPod shuffle
Sangen kan være kodet i et format som ikke støttes av iPod shuffle. Følgende 
lydfilformater støttes av iPod shuffle. Disse formatene omfatter også formater for 
lydbøker og podcaster:

AAC (M4A, M4B, M4P) (8 til 320 kbps)

Â

Beskyttet AAC (fra iTunes Store)

Â

Apple Lossless (et komprimert format med høy kvalitet)

Â

MP3 (8 til 320 kbps)

Â

MP3 variabel bitfrekvens (VBR)

Â

Audible (format 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX og AAX+)

Â

32 

 

Kapittel 6    

Tips og problemløsing

background image

 

Kapittel 6    

Tips og problemløsing

33

WAV

Â

AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)

Â

AIFF

Â

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet, har nesten full CD-lydkvalitet, 
men tar bare omtrent halvparten så mye plass som sanger som er kodet i AIFF- 
eller WAV-format. Den samme sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i 
AAC- eller MP3-format. Når du importerer musikk fra CD-er ved hjelp av iTunes, er 
standardinnstillingen at sangene konverteres til AAC-formatet.

Du kan gjøre innstillinger slik at iPod shuffle automatisk konverterer filer som er kodet 
med høyere bitfrekvens, til 128 kbps AAC-filer mens de overføres til iPod shuffle. Les 
«Få plass til flere sanger på iPod shuffle» på side 22.

Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC 
eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk som er kodet med WMA-formatet.

iPod shuffle har ikke støtte for WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydfiler eller 
audible.com format 1.

Hvis du har en sang i iTunes som ikke støttes av iPod shuffle, kan du konvertere den til 
et format som iPod shuffle støtter. Hvis du vil vite mer, åpner du iTunes og velger Hjelp 
> iTunes-hjelp.

Hvis du vil kontrollere systemkravene en gang til
Hvis du vil bruke iPod shuffle, må du ha: 

Én av følgende datamaskinkonfigurasjoner:

Â

En Macintosh-maskin med en USB 2.0-port

Â

En Windows-PC med en USB 2.0-port eller et USB 2.0-kort installert

Â

Et av følgende operativsystemer: Mac OS X versjon 10.5.8 eller nyere, Windows Vista 

Â

eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller nyere
Internett-tilgang (bredbåndstilkobling anbefales)

Â

iTunes 10 eller nyere (du kan laste ned iTunes fra 

Â

www.itunes.com/no/download)

Hvis Windows-PC-en ikke har en høyeffekts USB 2.0-port, kan du kjøpe og installere et 
USB 2.0-kort.

Høyeffekts USB 2.0-port

background image

Hvis du vil bruke iPod shuffle sammen med både en Mac og en Windows-PC
Hvis iPod shuffle er stilt inn slik at du håndterer musikk manuelt, kan du legge til 
innhold fra flere enn ett iTunes-bibliotek, uavhengig av hvilket operativsystem 
maskinen bruker. Hvis iPod shuffle-enheten er stilt inn til å synkronisere automatisk, og 
du kobler iPod shuffle til en annen maskin eller brukerkonto, får du spørsmål om du vil 
slette iPod shuffle og synkronisere med det nye iTunes-biblioteket. Klikk på Avbryt hvis 
du vil beholde innholdet på iPod shuffle slik det er. 

Du kan bruke iPod shuffle som en ekstern disk sammen med både Macintosh-
maskiner og PC-er, og slik kopiere filer fra ett operativsystem til et annet. Les 
Kapittel 5, «Oppbevare filer på iPod shuffle,» på side 29.