iPod shuffle - Viktig informasjon om håndtering

background image

Viktig informasjon om håndtering

MERKNAD:

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på 

iPod shuffle eller annen eiendom.

Bære iPod shuffle  iPod shuffle inneholder følsomme komponenter. Ikke bøy, slipp eller 
trykk sammen iPod shuffle.
Bruke plugger og porter  Aldri tving en plugg inn i en port. Kontroller at det ikke er 
noe som blokkerer porten. Hvis pluggen ikke passer inn i porten uten at du må bruke 
kraft, passer de antakelig ikke sammen. Forsikre deg om at pluggen passer til porten, 
og at pluggen er satt inn riktig vei.
Bruke iPod shuffle under riktige temperaturforhold  Bruk iPod shuffle på steder 
der temperaturen alltid er mellom 0 and 35 ºC). Spilletiden til iPod shuffle kan bli 
midlertidig redusert ved lave temperaturer.
Oppbevar iPod shuffle på steder der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 ºC. 
Temperaturen i en parkert bil kan ofte overskride disse grensene, så du bør ikke la 
iPod shuffle ligge igjen i bilen.

Når du bruker iPod shuffle eller lader batteriet, er det normalt at iPod shuffle blir varm. 
Utsiden av iPod shuffle fungerer som en kjølende overflate som overfører varme fra 
innsiden av enheten til den kjølige luften på utsiden.
Holde utsiden av iPod shuffle ren  Når du skal rengjøre iPod shuffle, kobler du fra alle 
kabler, slår den av (skyv treveisbryteren til OFF) og bruker et mykt, lett fuktet og lofritt 
tøystykke. Pass på at fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for 
vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller 
slipemidler når du skal rengjøre iPod shuffle.
Sikker avhending av iPod shuffle  Hvis du vil ha informasjon om sikker avhending 
av iPod shuffle, inkludert annen viktig informasjon om retningslinjer, leser du 
«Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering» på side 40. 
Informasjon om overholdelse av regelverk  Hvis du vil ha informasjon om 
overholdelse av regelverk for iPod shuffle, leser du «Regulatory Compliance 
Information » på side 39. 

background image

38

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker

iPod shuffle i det skjermbaserte hjelpsystemet og på

Internett.

Følgende tabell viser hvor du finner mer informasjon om service og iPod-relatert 
programvare.

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende

Service og support, diskusjoner, opplæring 
og Apple-programvarenedlastinger

Gå til: www.apple.com/no/support/ipodshuffle

Bruk av iTunes

Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Du 
finner iTunes-opplæring på Internett (ikke 
tilgjengelig i alle områder) på: www.apple.com/
no/itunes/tutorials

Oppdatert informasjon om iPod shuffle

Gå til: www.apple.com/no/ipodshuffle

Registrering av iPod shuffle

Installer iTunes på datamaskinen, og koble til 
iPod shuffle.

Hvordan finne serienummeret til iPod shuffle

Se under klipsen på iPod shuffle. Hvis iPod shuffle 
er koblet til maskinen, kan du vise serienummeret 
ved å markere iPod shuffle i enhetslisten og 
deretter klikke på Oversikt-fanen.

Garantiservice

Først følger du rådene i denne boken, den 
skjermbaserte hjelpen og ressurser på Internett. 
Deretter går du til: www.apple.com/no/support/
ipodshuffle/service

8