iPod shuffle - Informacje o baterii iPoda shuffle

background image

Informacje o baterii iPoda shuffle

iPod shuffle wyposażony jest w baterię, która może być wymieniana wyłącznie przez
autoryzowany serwis.

Po pierwszym podłączeniu iPoda shuffle warto pozostawić go do pełnego
naładowania (około trzech godzin). Bateria ładowana jest do około 80 procent
przez pierwsze dwie godziny, a po upływie trzech godzin powinna być naładowana
w pełni. Jeżeli iPod shuffle nie był używany przez dłuższy czas, bateria może wymagać
ponownego naładowania.

Utwory można synchronizować podczas ładowania baterii. Nie trzeba czekać na
zakończenie ładowania baterii iPoda shuffle, można odłączyć go i używać przed
całkowitym naładowaniem.

Ładowanie baterii iPoda shuffle

Istnieją dwa sposoby ładowania baterii iPoda shuffle:

Poprzez podłączenie iPoda shuffle do komputera

Â

Za pomocą ładowarki Apple USB, sprzedawanej osobno

Â

Jak naładować baterię za pomocą komputera?
Podłącz iPoda shuffle do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze, używając

m

dołączonego do iPoda shuffle przewodu USB. Komputer musi być włączony i nie może
być uśpiony (niektóre modele Maców mogą ładować iPoda shuffle w stanie uśpienia).

Podczas ładowania baterii lampka stanu iPoda shuffle świeci stałym pomarańczowym
światłem. Po naładowaniu kolor lampki stanu zmienia się na zielony. Ikona
iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes pokazuje stan baterii. Podczas ładowania
ikona ta zawiera symbol błyskawicy, który po pełnym naładowaniu zmienia się
w symbol wtyczki.

Jeżeli iPod shuffle używany jest jako dysk zewnętrzny lub trwa synchronizowanie
materiałów z iTunes, lampka stanu miga na pomarańczowo. Oznacza to, że przed
odłączeniem iPoda shuffle od komputera należy go „wysunąć”. W tej sytuacji bateria
może być w pełni naładowana lub może trwać jej ładowanie.

10

Rozdział 2

Podstawowe informacje o iPodzie shuffle

background image

Rozdział 2

Podstawowe informacje o iPodzie shuffle

11

Jeżeli lampka stanu nie świeci, może to oznaczać, że iPod shuffle podłączony jest do
gniazda USB 2.0 o zbyt niskim zasilaniu. Spróbuj wówczas podłączyć go do innego
gniazda USB 2.0 w komputerze.

Ładowanie baterii iPoda shuffle bez podłączania do komputera możliwe jest dzięki
dostępnej osobno ładowarce Apple USB. Aby dowiedzieć się, gdzie kupić akcesoria do
iPoda shuffle, odwiedź stronę internetową www.apple.com/pl/ipodstore.

Jak naładować baterię za pomocą ładowarki Apple USB?

1

Podłącz dołączony do iPoda shuffle przewód USB do ładowarki oraz do iPoda shuffle.

2

Podłącz ładowarkę do sprawnego gniazdka elektrycznego.

ØCFQYCTMC#RRNG75$
6YQLCÙCFQYCTMCOQżGY[INąFCćKPCE\GL

2T\GYxF75$FQK2QFCUJWHHNG

OSTRZEŻENIE: 

Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego należy

upewnić się, czy wtyczka prądu zmiennego jest odpowiednio połączona z ładowarką.
Zanim użyjesz ładowarki Apple USB, przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa,
znajdujące się w rozdziale Rozdział 7, „i ,“ na stronie 39.

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Żywotność baterii oraz liczba cykli
ładowania zależą od sposobu używania i ustawień. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej,
zobacz www.apple.com/pl/batteries.

Sprawdzanie stanu baterii

Stan naładowania baterii iPoda shuffle można sprawdzać zarówno wtedy, gdy
urządzenie jest podłączone do komputera, jak i wtedy, gdy jest od niego odłączone.
O bieżącym stopniu naładowania baterii informuje lampka stanu.

Gdy iPod shuffle jest włączony, ale nie jest podłączony do komputera, można
sprawdzić stan baterii za pomocą VoiceOver. W tym celu wystarczy dwukrotnie
nacisnąć przycisk VoiceOver.

background image

Lampka stanu po odłączeniu

Komunikat VoiceOver

Świeci na zielono

Naładowana

„Bateria pełna” lub
„Bateria ma 75%” lub
„Bateria ma 50%”

Świeci na pomarańczowo

Częściowo rozładowana

„Bateria ma 25%”

Świeci na czerwono

Bateria rozładowana

„Bateria rozładowana”

Lampka stanu po podłączeniu
do komputera

Świeci na zielono

W pełni naładowana

Świeci na pomarańczowo

Trwa ładowanie

Miga na

pomarańczowo

Nie odłączaj (iTunes synchronizuje iPoda shuffle lub włączony jest
tryb pracy dysku). Bateria może być naładowana lub może trwać
jej ładowanie.

12

Rozdział 2

Podstawowe informacje o iPodzie shuffle

background image

13

Do skonfigurowania iPoda shuffle służy program iTunes,
pozwalający na odtwarzanie muzyki i innych materiałów
audio. Po podłączeniu iPoda shuffle do komputera można
zsynchronizować go z biblioteką iTunes.

W dalszej części znajdują się informacje dotyczące pierwszych kroków
z iPodem shuffle, obejmujące:

pobieranie muzyki z płyt CD, dysku twardego lub sklepu muzycznego iTunes Store

Â

(sklep jest częścią iTunes, dostępną tylko w niektórych krajach) do programu iTunes
na komputerze;
porządkowanie muzyki i innych plików audio przy użyciu list utworów;

Â

Synchronizowanie utworów, książek audio, podcastów i zbiorów iTunes U

Â

znajdujących się w bibliotece iTunes z iPodem shuffle;
Słuchanie muzyki lub innych plików audio poza komputerem.

Â

Parę słów o iTunes

iTunes to darmowy program służący do porządkowania i zarządzania zawartością
iPoda shuffle. Za pomocą iTunes można synchronizować muzykę, książki audio
i podcasty audio z iPodem shuffle. Jeżeli nie masz zainstalowanego na komputerze
programu iTunes 10 (wymaganego przez iPoda shuffle), możesz pobrać go ze strony
internetowej www.itunes.com/pl/download.

Po zainstalowaniu iTunes będzie on automatycznie otwierany przy każdym
podłączeniu iPoda shuffle do komputera. Za pomocą iTunes można także importować
muzykę z płyt CD i z Internetu, kupować utwory i inne materiały w iTunes Store,
tworzyć własne składanki muzyczne (listy utworów) oraz synchronizować materiały
z iPodem shuffle i zmieniać ustawienia iPoda shuffle.

3