iPod shuffle - Podłączanie i odłączanie iPoda shuffle

background image

Podłączanie i odłączanie iPoda shuffle

iPoda shuffle należy podłączać do komputera w celu zsynchronizowania utworów
i innych plików audio oraz naładowania baterii. Po zakończeniu tych czynności można
odłączyć iPoda shuffle.

Ważne: 

Do podłączania iPoda shuffle do komputera należy używać wyłącznie

dołączonego przewodu USB 2.0.

Podłączanie iPoda shuffle

Jak podłączyć iPoda shuffle do komputera?
Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do gniazda słuchawek

m

w iPodzie shuffle, a drugi koniec do zasilanego gniazda USB 2.0 w komputerze.

Uwaga:  Jeżeli chcesz naładować iPoda shuffle, nie podłączaj go do gniazd USB
w klawiaturze.

8

Rozdział 2

Podstawowe informacje o iPodzie shuffle

background image

Rozdział 2

Podstawowe informacje o iPodzie shuffle

9

Dłuższy przewód USB można nabyć u autoryzowanych sprzedawców Apple, zobacz
www.apple.com/pl/ipodstore.

Po pierwszym podłączeniu iPoda shuffle do komputera, iTunes pomoże Ci go
skonfigurować oraz zsynchronizować z biblioteką. Domyślnie iTunes automatycznie
synchronizuje utwory z iPodem shuffle po podłączeniu go do komputera.
Synchronizowanie utworów można przeprowadzać podczas ładowania baterii.

Jeżeli podłączysz iPoda shuffle do innego komputera z włączoną funkcją
automatycznego synchronizowania muzyki, iTunes wyświetli prośbę o potwierdzenie
synchronizacji. Po kliknięciu w przycisk Tak utwory i inne pliki audio znajdujące
się w iPodzie shuffle zostaną wymazane i zastąpione utworami i plikami audio
z komputera, do którego iPod shuffle jest podłączony. Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej o dodawaniu muzyki do iPoda shuffle i używaniu go z więcej niż jednym
komputerem, zobacz Rozdział 4, „Słuchanie muzyki,“ na stronie 24.

Odłączanie iPoda shuffle

Należy pamiętać, aby nie odłączać iPoda shuffle od komputera podczas
synchronizowania plików audio ani podczas używania iPoda shuffle jako dysku
zewnętrznego. Gdy w górnej części okna iTunes widoczny jest napis „Można odłączyć”
lub lampka stanu nie miga na pomarańczowo, wówczas iPoda shuffle można odłączyć.

Ważne: 

Jeżeli w oknie iTunes widoczny jest napis „Nie odłączaj” lub lampka stanu

iPoda shuffle miga na pomarańczowo, należy najpierw „wysunąć” iPoda shuffle przed
jego fizycznym odłączeniem od komputera, w przeciwnym razie pliki znajdujące się
w iPodzie shuffle mogą ulec uszkodzeniu oraz konieczne może okazać się odtworzenie
oryginalnego oprogramowania iPoda shuffle przy użyciu iTunes. Aby dowiedzieć się
więcej o odtwarzaniu iPoda, zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania
iPoda shuffle“ na stronie 38.

Gdy włączone jest używanie iPoda shuffle jako dysku zewnętrznego (zobacz „Używanie
iPoda shuffle jako dysku zewnętrznego“ na stronie 32), trzeba go zawsze „wysuwać”
przed odłączeniem.

Jak wysunąć iPoda shuffle?
Kliknij w przycisk Wysuń (

m

C), znajdujący się obok nazwy iPoda shuffle na liście

urządzeń w iTunes.

Jeżeli używasz Maca, możesz również wysunąć iPoda shuffle przeciągając jego ikonę
z biurka do Kosza.
Jeżeli używasz komputera PC z systemem Windows, możesz również wysunąć
iPoda shuffle w oknie Mój komputer lub za pomocą ikony bezpiecznego odłączania
sprzętu w zasobniku systemowym Windows (klikając w nią i wybierając iPoda shuffle
z menu).

background image

Jak odłączyć iPoda shuffle?
Odłącz przewód USB od iPoda shuffle i od komputera.

m