iPod shuffle - Dodawanie muzyki do iPoda shuffle

background image

Dodawanie muzyki do iPoda shuffle

Gdy muzyka jest już zaimportowana i uporządkowana w iTunes, można łatwo
dodawać ją do iPoda shuffle.

Aby określić sposób dodawania utworów i innych materiałów z komputera do
iPoda shuffle, należy podłączyć iPoda shuffle do komputera, po czym ustalić jego
ustawienia w programie iTunes.

background image

Automatyczne lub ręczne dodawanie materiałów

Istnieją dwa sposoby dodawania muzyki z iTunes do iPoda shuffle:

Â

Synchronizacja automatyczna: Po podłączeniu iPoda shuffle do komputera
zawartość iPoda shuffle jest automatycznie uaktualniana, aby pokrywała się
z utworami oraz innymi materiałami znajdującymi się w bibliotece iTunes. Jeżeli
podczas pierwszej synchronizacji iPoda shuffle w iTunes włączona jest funkcja
Genius, program wypełni iPoda shuffle utworami tworzącymi maksymalnie cztery
istniejące miksy Genius. Dodatkowe utwory z biblioteki zostaną zsynchronizowane
tylko wtedy, gdy w iPodzie pozostanie jeszcze wolne miejsce. Jeżeli funkcja Genius
jest wyłączona, iTunes zsynchronizuje z iPodem shuffle utwory i listy utworów
z biblioteki.
Później można zmienić opcje automatycznej synchronizacji, aby dołączyć wybrane
listy, wykonawców, albumy lub gatunki. Można również wybrać automatyczną
synchronizację innych materiałów, takich jak podcasty, książki audio i zbiory
iTunes U. Więcej informacji znajduje się w dalszej części.

Â

Ręczne zarządzanie muzyką: Po podłączeniu iPoda shuffle do komputera można
przeciągać pojedyncze utwory i listy utworów do iPoda shuffle oraz usuwać z niego
pojedyncze utwory i ich listy. Ta funkcja pozwala dodawać do iPoda shuffle utwory
z kilku różnych komputerów bez konieczności wymazywania jego zawartości.
Ręczne zarządzanie muzyką wymaga wysunięcia iPoda shuffle w iTunes przed jego
fizycznym odłączeniem od komputera. Zobacz „Ręczne zarządzanie zawartością
iPoda shuffle“ na stronie 22.

Automatyczne synchronizowanie muzyki

iPod shuffle jest domyślnie skonfigurowany do synchronizowania wszystkich
utworów i list utworów po jego podłączeniu do komputera. Jest to najłatwiejszy
sposób dodawania materiałów do iPoda shuffle — wystarczy podłączyć iPoda shuffle
do komputera, pozwolić mu na automatyczne dodanie utworów, książek audio,
podcastów i zbiorów iTunes U, po czym odłączyć go i używać. Jeżeli do biblioteki
iTunes dodane zostały nowe utwory od ostatniego podłączenia iPoda shuffle, program
zsynchronizuje je z iPodem shuffle (w miarę ilości wolnego miejsca). Jeżeli utwory
zostały usunięte z iTunes, program usunie je z iPoda shuffle.

Jak zsynchronizować muzykę z iPodem shuffle?
Podłącz iPoda shuffle do komputera. Jeżeli włączone jest automatyczne

m

synchronizowanie iPoda shuffle, iTunes rozpocznie uaktualnianie jego zawartości.

18

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

background image

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

19

Ważne: 

Przy pierwszym podłączeniu iPoda shuffle do nowego komputera (z którym

iPod ten nie był wcześniej synchronizowany), na ekranie pojawi się komunikat
z pytaniem, czy należy synchronizować utwory automatycznie. Odpowiedź twierdząca
spowoduje usunięcie z iPoda shuffle wszystkich znajdujących się w nim utworów
i innych materiałów oraz zastąpienie ich utworami i materiałami z danego komputera.
W przeciwnej sytuacji nadal będzie można ręcznie dodawać utwory do iPoda shuffle
(bez wymazywania tych, które już się w nim znajdują).

Podczas trwania synchronizacji muzyki pomiędzy komputerem a iPodem shuffle,
w oknie stanu iTunes widoczny jest pasek postępu, natomiast obok ikony iPoda shuffle
na liście źródeł pojawia się ikona synchronizacji. Po zakończeniu iTunes wyświetli
komunikat „Synchronizacja iPoda zakończona”. Pasek widoczny na dole okna iTunes
wskazuje ilość miejsca na dysku iPoda zajętego przez poszczególne materiały.

Jeżeli nie chcesz automatycznie synchronizować muzyki z iPodem shuffle podczas
jego konfiguracji, możesz zrobić to później.

W przypadku braku miejsca w iPodzie shuffle dla całej muzyki z iTunes, można wybrać
synchronizowanie tylko wskazanych list utworów, wykonawców, albumów i gatunków.

Jak zsynchronizować z iPodem shuffle zaznaczone listy, wykonawców, gatunki
i albumy?

1

Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Muzyka.

3

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj muzykę”, po czym wybierz „Zaznaczone listy,

wykonawców, gatunki i albumy”.

4

Zaznacz listy, wykonawców, gatunki i albumy, które chcesz synchronizować.

5

Jeżeli chcesz, aby iTunes automatycznie wypełnił pozostałe wolne miejsce

w iPodzie shuffle, zaznacz pole wyboru „Automatycznie wypełnij wolne miejsce
utworami”.
Jeżeli masz utworzone miksy Genius, iTunes rozpocznie wypełnianie wolnego miejsca
od nich. Gdy zabraknie miejsca w iPodzie shuffle na kolejny miks Genius, pozostałe
miejsce zostanie wypełnione innymi utworami z biblioteki.

6

Kliknij w Zastosuj.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.
Gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory”, iTunes nie będzie synchronizować pozycji z pustym polem
wyboru (bez symbolu zaznaczenia).

background image

Synchronizowanie miksów Genius z iPodem shuffle

Z iPodem shuffle można synchronizować miksy Genius. Dodawanie miksów Genius
do iPoda shuffle po włączeniu ręcznego zarządzania muzyką nie jest możliwe. Miksy
Genius mogą być synchronizowane tylko automatycznie.

Jeżeli miksy Genius nie wypełnią całego wolnego miejsca, a zaznaczone jest
pole wyboru „Automatycznie wypełnij wolne miejsce utworami”, iTunes wybierze
i zsynchronizuje dodatkowe utwory z biblioteki.

Jak synchronizować miksy Genius z iPodem shuffle?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Muzyka.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj muzykę”, po czym wybierz „Zaznaczone listy,

wykonawców, gatunki i albumy”.

3

Zaznacz miksy Genius na liście zawierającej listy utworów.

4

Kliknij w Zastosuj.

Gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory”, iTunes nie będzie synchronizować pozycji z pustym polem
wyboru (bez symbolu zaznaczenia).

Automatyczne synchronizowanie podcastów

Ustawienia dotyczące dodawania podcastów do iPods shuffle nie mają wpływu
na ustawienia dotyczące dodawania utworów. Ustawienia podcastów i ustawienia
utworów są niezależne. iTunes może automatycznie synchronizować wszystkie lub
tylko zaznaczone podcasty. Można również dodawać podcasty do iPoda shuffle
ręcznie.

Jak włączyć automatyczne uaktualnianie podcastów na iPodzie shuffle?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podcasty.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj podcasty”.

3

Zaznacz podcasty, odcinki i listy, które chcesz synchronizować, po czym ustal opcje

synchronizacji.

4

Kliknij w Zastosuj.

Po włączeniu automatycznej synchronizacji podcastów w iTunes, zawartość
iPoda shuffle uaktualniana jest po każdym podłączeniu go do komputera.
Gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory”, iTunes nie będzie synchronizować pozycji z pustym polem
wyboru (bez symbolu zaznaczenia).

20

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

background image

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

21

Dodawanie zbiorów iTunes U do iPoda shuffle

iTunes U jest częścią iTunes Store, zawierającą darmowe wykłady, lekcje językowe,
książki audio i inne materiały, które można pobierać i synchronizować z iPodem shuffle.
Ustawienia dotyczące dodawania zbiorów iTunes U do iPoda shuffle nie mają wpływu
na ustawienia dotyczące dodawania innych materiałów. Ustawienia te są niezależne.
iTunes może automatycznie synchronizować wszystkie lub tylko zaznaczone zbiory
iTunes U. Można również dodawać je do iPoda shuffle ręcznie.

Jak włączyć automatyczne synchronizowanie materiałów iTunes U?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę iTunes U.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj iTunes U”.

3

Zaznacz zbiory i pozycje, które chcesz synchronizować, po czym ustal opcje

synchronizacji.

4

Kliknij w Zastosuj.

Po włączeniu automatycznej synchronizacji iTunes U w iTunes, zawartość iPoda shuffle
uaktualniana jest po każdym podłączeniu go do komputera.
Gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory”, iTunes nie będzie synchronizować pozycji z pustym polem
wyboru (bez symbolu zaznaczenia).

Dodawanie książek audio do iPoda shuffle

Książki audio importowane z płyt CD, kupowane w iTunes Store lub na witrynie
audible.com można synchronizować z iPodem shuffle.

Do dodawania książek audio do iPoda shuffle służy iTunes. Jeżeli iPod shuffle
synchronizowany jest automatycznie, każda książka audio z biblioteki iTunes
synchronizowana jest jako osobna lista, możliwa do wybrania przy użyciu VoiceOver.
Jeżeli zawartość iPoda shuffle zarządzana jest ręcznie, można dodawać do niego
książki audio pojedynczo.

Jak synchronizować książki audio z iPodem shuffle?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Książki.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj książki”, po czym wykonaj jedną z poniższych

czynności:

Zaznacz „Wszystkie książki audio”.

Â

Zaznacz „Zaznaczone książki audio”, po czym wskaż książki, które chcesz

Â

synchronizować.

3

Kliknij w Zastosuj.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.

background image

Ręczne zarządzanie zawartością iPoda shuffle

Ręczne zarządzanie zawartością iPoda shuffle pozwala na dodawanie i usuwanie
pojedynczych utworów, list utworów, podcastów oraz książek audio. Umożliwia
również dodawanie do iPoda shuffle muzyki i innych materiałów z różnych
komputerów bez wymazywania dotychczasowej zawartości iPoda shuffle.

Do iPoda shuffle można dodawać ręcznie listy Genius, lecz ręczne dodawanie miksów
Genius nie jest możliwe.

Włączenie ręcznego zarządzania zawartością iPoda shuffle powoduje wyłączenie
opcji automatycznej synchronizacji w panelach Muzyka, Podcasty i iTunes U.
Nie ma możliwości jednoczesnego ręcznego zarządzania jednymi materiałami
i automatycznego synchronizowania innych.

Po włączeniu ręcznego zarządzania w iTunes można je w dowolnym momencie
wyłączyć i powrócić do synchronizacji automatycznej.

Jak ręcznie zarządzać zawartością iPoda shuffle?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podsumowanie.

2

Zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką”, znajdujące się w sekcji Opcje.

3

Kliknij w Zastosuj.

Ręczne zarządzanie muzyką wymaga wysuwania iPoda shuffle w iTunes przed jego
fizycznym odłączeniem od komputera.

Jak dodawać utwory i inne materiały do iPoda shuffle?

1

Kliknij w pozycję Muzyka (lub inną) na liście bibliotek w iTunes.

2

Przeciągnij utwór lub inną rzecz do iPoda shuffle na liście urządzeń.

Możesz również przeciągać do iPoda shuffle całe listy utworów, a także zaznaczać
wiele pozycji i przeciągać je razem do iPoda shuffle.

Jak usuwać utwory i inne rzeczy z iPodem shuffle?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

2

Zaznacz pozycję Muzyka, Książki audio lub Podcasty poniżej iPoda shuffle.

3

Zaznacz utwór lub inną rzecz, po czym naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

Ręczne usunięcie utworu lub innej rzeczy z iPoda shuffle nie powoduje usunięcia jej
z biblioteki iTunes.

Jak utworzyć nową listę utworów na iPodzie shuffle za pomocą iTunes?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w przycisk Dodaj (∂) lub wybierz polecenie menu Plik > Nowa lista utworów.

2

Wprowadź nazwę listy.

22

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

background image

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

23

3

Kliknij w pozycję Muzyka (lub inną) na liście bibliotek, po czym przeciągnij utwory lub

inne rzeczy do listy utworów.
Po dokonaniu zmian na dowolnej liście utworów w iTunes należy pamiętać
o przeciągnięciu zmienionej listy do iPoda shuffle po jego podłączeniu.

Jak dodawać lub usuwać utwory z listy na iPodzie shuffle?
Jeżeli chcesz dodać utwór do listy utworów, przeciągnij go do listy na iPodzie shuffle.

m

Jeżeli chcesz usunąć utwór z listy, zaznacz go na tej liście i naciśnij klawisz Delete.

Jak włączyć automatyczne synchronizowanie muzyki i innych materiałów?

1

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podsumowanie.

2

Wyłącz zaznaczenie pola wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką”.

3

Kliknij w Zastosuj.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.

Umieszczanie większej liczby utworów w iPodzie shuffle

Jeżeli w bibliotece iTunes znajdują się utwory w formatach o wyższej szybkości
bitowej (np. iTunes Plus, Apple Lossless lub WAV), można włączyć w iTunes
automatyczne konwertowanie utworów na pliki AAC 128 kb/s podczas ich
synchronizowania z iPodem shuffle. Nie ma to wpływu na jakość ani wielkość utworów
przechowywanych w iTunes.

Jak konwertować utwory o wyższej szybkości bitowej na format AAC?

1

Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń w iTunes.

3

Kliknij w kartę Podsumowanie.

4

Zaznacz pole wyboru „Konwertuj utwory o wyższej szybkości transmisji do 128 kb/s

AAC”.

5

Kliknij w Zastosuj.

Uwaga:  Utwory w formatach nie obsługiwanych przez iPoda shuffle muszą zostać
przekonwertowane przed ich zsynchronizowaniem z iPodem shuffle. Aby dowiedzieć
się więcej o formatach obsługiwanych przez iPoda shuffle, zobacz „Gdy nie można
zsynchronizować z iPodem shuffle jakiegoś utworu lub innej rzeczy“ na stronie 36.

background image

24

Ten rozdział poświęcony jest słuchaniu muzyki za pomocą
iPoda shuffle.

Po odłączeniu iPoda shuffle od komputera można go przypiąć i słuchać muzyki,
książek audio, podcastów i materiałów iTunes U. Funkcja VoiceOver pozwala
odsłuchiwać tytuły odtwarzanych ścieżek (utworów lub rozdziałów książek audio
i podcastów), zmieniać listy utworów i sprawdzać stan baterii.

Odtwarzanie muzyki

Po zsynchronizowaniu iPoda shuffle z muzyką i innymi materiałami audio można
rozpocząć ich odsłuchiwanie.

OSTRZEŻENIE: 

Przed użyciem iPoda shuffle przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące

bezpieczeństwa, zwłaszcza część dotyczącą uszkodzeń słuchu. Znajdziesz je
w rozdziale Rozdział 7, „Bezpieczeństwo i obsługa,“ na stronie 39.

Jak słuchać utworów i innych materiałów na iPodzie shuffle?

1

Podłącz słuchawki do iPoda shuffle i umieść je w uszach.

2

Przestaw trzystanowy przełącznik na iPodzie shuffle z pozycji OFF na pozycję

odtwarzania po kolei (⁄) lub odtwarzania losowego (¡). Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wydłużyć czas pracy na baterii, przestaw trzystanowy przełącznik na pozycję OFF,
gdy nie używasz iPod shuffle.

Czynność

Sposób wykonania

Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania

Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (’).

Zwiększanie lub zmniejszanie głośności

Naciśnij przycisk Głośniej (∂) lub Ciszej (D). Jeżeli
odtwarzanie jest wstrzymane, zmiana głośności
sygnalizowana jest przez iPoda shuffle dźwiękiem.

Przechodzenie do następnego utworu

Naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu
(‘).

4