iPod shuffle - Porządkowanie muzyki

background image

Porządkowanie muzyki

iTunes pozwala na porządkowanie utworów i innych pozycji poprzez tworzenie list
utworów. Przykładowo, można utworzyć osobną listę do słuchania podczas treningu
i kilka innych z utworami o określonym nastroju.

background image

Można również tworzyć inteligentne listy, które będą automatycznie uaktualniane wg
ustalonych zasad. Po dodaniu do iTunes utworów spełniających określone kryteria,
zostaną one dodane do odpowiedniej inteligentnej listy.

iTunes pozwala również na korzystanie z funkcji Genius, automatycznie tworzącej listy
pasujących do siebie utworów na podstawie zaznaczonego utworu. Genius może także
uporządkować zawartość biblioteki iTunes, grupując ze sobą utwory w kilku zbiorach,
tzw. miksach Genius.

Liczba możliwych do utworzenia list utworów jest nieograniczona. Można do nich
dodawać dowolne utwory z biblioteki iTunes. Gdy iPod shuffle jest odłączony od
komputera, nie można na nim tworzyć list utworów. Dodawanie utworu do listy lub
usuwanie go z niej nie powoduje usunięcia tego utworu z biblioteki iTunes.

Wszystkie listy utworów utworzone w iTunes zachowują się w ten sam sposób
podczas odtwarzania ich zawartości na iPodzie shuffle. Listy te można wybierać na
iPodzie shuffle według nazw.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć listy utworów w iTunes, otwórz ten program i wybierz
Pomoc > Pomoc iTunes.

Korzystanie z funkcji Genius w iTunes

Funkcja Genius automatycznie dobiera pasujące do siebie utwory z biblioteki iTunes,
tworząc z nich listy utworów Genius oraz miksy Genius. Jest to usługa darmowa, ale
wymaga ona założenia konta w iTunes Store. Jeżeli nie masz takiego konta, możesz je
założyć podczas włączania tej funkcji.

Listy utworów Genius tworzone są na podstawie wybranego utworu z biblioteki.
iTunes automatycznie przygotowuje listę utworów pasujących do wybranego utworu.

Miksy Genius to gotowe składanki utworów pasujących do siebie. Tworzone są przez
iTunes na podstawie zawartości biblioteki. Poszczególne miksy Genius mają za zadanie
zapewnić różne rodzaje muzyki za każdym razem. iTunes tworzy do 12 miksów Genius.
Ich liczba zależy od różnorodności muzyki w bibliotece iTunes.

Tworzenie list i miksów Genius wymaga włączenia funkcji Genius w iTunes. Aby
uzyskać więcej informacji, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

Listy i miksy Genius utworzone w iTunes mogą zostać zsynchronizowane
z iPodem shuffle tak samo, jak dowolne inne listy utworów. Miksów Genius nie można
jednak dodawać do iPoda shuffle ręcznie.

16

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

background image

Rozdział 3

Konfigurowanie iPoda shuffle

17