iPod shuffle - Blokowanie i odblokowanie przycisków iPoda shuffle

background image

Blokowanie i odblokowanie przycisków iPoda shuffle

Można zablokować przyciski iPoda shuffle, aby uniknąć reakcji na ich przypadkowe
naciśnięcie. Funkcja ta wymaga oprogramowania w wersji 1.0.1 lub nowszej (aby
uaktualnić oprogramowanie iPoda shuffle, podłącz go do iTunes).

Jak zablokować przyciski na iPodzie shuffle?
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (

m

’) przez trzy sekundy.

Trzykrotne mignięcie lampki stanu na pomarańczowo oznacza zablokowanie
przycisków. Gdy przyciski są zablokowane, jedyną reakcją na ich naciskanie jest
pojedyncze mignięcie lampki stanu na pomarańczowo.

Jak odblokować przyciski na iPodzie shuffle?
Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj (

m

’) przez trzy sekundy.

Odblokowanie przycisków zostanie zasygnalizowane trzykrotnym mignięciem lampki
stanu na pomarańczowo.

Blokowanie lub odblokowanie przycisków sygnalizowane jest w słuchawkach
dźwiękiem.

background image
background image

32

iPoda shuffle można również używać do przechowywania
danych.

W tym rozdziale omówiony jest sposób używania iPoda shuffle jako dysku
zewnętrznego.

Używanie iPoda shuffle jako dysku zewnętrznego

iPod shuffle może być używany jako dysk zewnętrzny do przechowywania plików
z danymi.

Do synchronizowania iPoda shuffle z muzyką i innymi nagraniami dźwiękowymi
trzeba używać programu iTunes. Nie ma możliwości odtwarzania plików dźwiękowych
skopiowanych do iPoda shuffle za pomocą Findera lub Eksploratora Windows.

Jak używać iPoda shuffle jako dysku zewnętrznego?

1

Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podsumowanie.

3

Zaznacz pole wyboru „Włącz tryb pracy dysku”, znajdujące się w sekcji Opcje.

Przejście do ustawień dysku może wymagać przewinięcia zawartości okna.

4

Kliknij w Zastosuj.

Gdy iPod shuffle używany jest jako dysk zewnętrzny, jego ikona widoczna jest
na biurku Maca lub jako kolejna litera napędu w oknie Eksploratora Windows na
komputerze PC.
Po podłączeniu do komputera iPoda shuffle używanego jako dysk zewnętrzny, jego
lampka stanu miga na pomarańczowo. Pamiętaj, aby „wysunąć” iPoda shuffle w iTunes
przed jego fizycznym odłączeniem od komputera.

5