iPod shuffle - Ustalanie limitu głośności

background image

Ustalanie limitu głośności

iPod shuffle pozwala na ustalenie maksymalnego limitu głośności. Po jego ustaleniu
można również zabezpieczyć go hasłem, aby uniemożliwić dokonanie zmiany.

Próba zwiększenia głośności iPoda shuffle powyżej ustalonego limitu powoduje
trzykrotne zapalenie się lampki stanu na pomarańczowo.

Jak ustalić limit głośności iPoda shuffle?

1

Ustaw głośność iPoda shuffle na poziom, który ma stać się poziomem maksymalnym.

2

Podłącz iPoda shuffle do komputera.

3

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podsumowanie.

4

Zaznacz pole wyboru „Ogranicz maksymalną głośność”, znajdujące się w sekcji Opcje.

5

Przeciągnij suwak do odpowiedniej maksymalnej głośności.

background image

30

Rozdział 4

Słuchanie muzyki

Początkowe położenie tego suwaka odpowiada bieżącej głośności iPoda shuffle
w momencie podłączania go do komputera.

OSTRZEŻENIE: 

W przypadku użycia innych słuchawek poziom głośności może ulec

zmianie.

Jak usunąć limit maksymalnej głośności?

1

Podłącz iPoda shuffle do komputera.

2

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podsumowanie.

3

Odwołaj zaznaczenie pola wyboru „Ogranicz maksymalną głośność”, znajdującego się

w sekcji Opcje.