iPod shuffle - Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle

background image

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda shuffle

Do uaktualniania lub odtwarzania oprogramowania iPoda shuffle należy użyć
programu iTunes. Warto zawsze uaktualniać oprogramowanie iPoda shuffle do
najnowszej dostępnej wersji. Można również odtworzyć oprogramowanie, czyli
przywrócić iPoda shuffle do oryginalnego stanu.

Â

Uaktualnienie oprogramowania oznacza zainstalowanie nowej wersji
oprogramowania bez wpływu na ustawienia, utwory i inne dane przechowywane
w urządzeniu.

Â

Odtwarzanie oprogramowania oznacza usunięcie wszystkich danych z iPoda shuffle,
w tym także utworów i innych materiałów. Wszystkie ustawienia iPoda shuffle
zostają wówczas przywrócone do ich oryginalnego stanu.

Jak uaktualnić lub odtworzyć iPoda shuffle?

1

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem oraz zainstalowaną najnowszą wersję

programu iTunes, dostępną na www.itunes.com/pl/download.

2

Podłącz iPoda shuffle do komputera.

3

Zaznacz iPoda shuffle na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij

w kartę Podsumowanie.
W części zatytułowanej Wersja widoczna jest informacja, czy oprogramowanie
iPoda shuffle jest aktualne lub wymaga uaktualnienia.

4

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Â

Aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania, kliknij w Uaktualnij.

Â

Aby odtworzyć oryginalne ustawienia iPoda shuffle, kliknij w Odtwórz. Odtworzenie
ustawień powoduje wymazanie wszystkich danych z iPoda shuffle. Dokończ proces
odtwarzania oprogramowania, postępując według instrukcji wyświetlanych na
ekranie.

38

Rozdział 6

Porady i usuwanie problemów

background image

39

W tym rozdziale znajdują się ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa oraz posługiwania się iPodem shuffle.

±

Zanim użyjesz iPoda shuffle, przeczytaj wszystkie poniższe informacje o
bezpieczeństwie i instrukcjęQDUÙWIKCD[WPKMPąć obrażeń.

Zachowaj ten podręcznik użytkownika iPoda shuffle, aby w razie potrzeby móc z niego
skorzystać.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: 

Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar,

porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie sprzętu.

Prawidłowe posługiwanie się urządzeniem iPoda shuffle nie należy upuszczać,
rozmontowywać, otwierać, zgniatać, zginać, deformować, nakłuwać, skrobać, wkładać
do kuchenki mikrofalowej, palić, malować ani wkładać ciał obcych do jego wnętrza.
Woda i wilgoć iPoda shuffle nie należy używać w deszczu lub w pobliżu zbiorników
z wodą ani w innych wilgotnych miejscach. Należy uważać, aby nie rozlać żadnego
płynu na iPodzie shuffle. Jeżeli iPod shuffle ulegnie zamoczeniu, trzeba odłączyć
wszystkie przewody, wyłączyć go (przesuwając trzystanowy przełącznik na pozycję
OFF), po czym wyczyścić i odłożyć urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Nie należy
próbować suszyć iPoda shuffle za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak
suszarka do włosów lub kuchenka mikrofalowa.

7