iPod shuffle - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

background image

Bezpieczeństwo i obsługa

background image

Naprawa iPoda shuffle Nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy
iPoda shuffle. Jeżeli iPod shuffle został zanurzony w wodzie, przekłuty lub zrzucony
z dużej wysokości, nie należy go używać. Zamiast tego należy zanieść go do
autoryzowanego serwisu Apple. iPod shuffle nie zawiera żadnych części, które
mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Rozmontowywanie iPoda shuffle, w tym
zdejmowanie tylnej ścianki, może spowodować uszkodzenia nie objęte gwarancją.
Informacje o serwisie można uzyskać poprzez wybranie pozycji Pomoc iPoda z menu
Pomoc w iTunes lub na witrynie internetowej www.apple.com/pl/support/ipod/
service. Bateria zamontowana w iPodzie shuffle może być wymieniana wyłącznie
przez autoryzowany serwis. Więcej informacji o bateriach można znaleźć na witrynie
internetowej www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.
Ładowarka Apple USB W przypadku korzystania z ładowarki Apple USB (dostępnej
osobno, zobacz www.apple.com/pl/ipodstore) do ładowania iPoda shuffle należy
upewnić się przed jej włożeniem do gniazdka, że jest ona prawidłowo złożona.
Ładowarkę Apple USB należy pewnie włożyć do gniazdka. Nie należy podłączać ani
odłączać ładowarki Apple USB wilgotnymi rękami. Do ładowania iPoda shuffle nie
należy używać innych ładowarek.
Podczas korzystania z ładowarki Apple USB jej temperatura może wzrosnąć. Należy
zapewnić jej odpowiednią wentylację i zachować ostrożność.

Oto sytuacje, w których należy odłączyć ładowarkę Apple USB:

przewód lub wtyczka są uszkodzone,

Â

ładowarka miała kontakt z deszczem, płynem lub nadmierną wilgocią,

Â

obudowa ładowarki została uszkodzona,

Â

podejrzewasz, że ładowarka wymaga naprawy,

Â

chcesz wyczyścić ładowarkę.

Â

Uszkodzenia słuchu Korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności
może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Głośność należy ustawić na
bezpiecznym poziomie. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu
głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może
postępować uszkadzanie słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach
należy przerwać słuchanie muzyki i zbadać słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej
może dojść do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności,

Â

unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia,

Â

zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Â

40

Rozdział 7

Bezpieczeństwo i obsługa

background image

Rozdział 7

Bezpieczeństwo i obsługa

41

Informacje o sposobie ustalenia limitu głośności w iPodzie shuffle znajdują się
w rozdziale „Ustalanie limitu głośności“ na stronie 29.
Słuchawki i bezpieczeństwo Korzystanie ze słuchawek (nawet tylko w jednym uchu)
podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze nie jest zalecane, a w niektórych
krajach jest sprzeczne z prawem. Należy zapoznać się z odpowiednimi uregulowaniami
prawnymi dotyczącymi korzystania ze słuchawek i takich urządzeń jak iPod shuffle
w miejscach prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Podczas prowadzenia
pojazdu należy zachować ostrożność. Korzystanie z iPoda shuffle należy przerwać,
jeżeli rozprasza to uwagę podczas obsługi dowolnego pojazdu lub wykonywania innej
czynności wymagającej skupienia uwagi.