iPod shuffle - iPod shuffle i överblick

background image

Spola tillbaka

Håll ner föregående/spola tillbaka (]).

Höra spårtitlen och artistnamnet

Tryck på VoiceOver-knappen ( ).

 

 

Kapitel 2