iPod shuffle - Om batteriet i iPod shuffle

background image

Om batteriet i iPod shuffle

iPod shuffle har ett uppladdningsbart batteri som endast får bytas av ett auktoriserat
Apple-serviceställe.

Du får bäst resultat om du laddar batteriet helt i ca tre timmar första gången du
använder iPod shuffle. Batteriet laddas till 80 procent på ca två timmar och laddas helt
på ca tre timmar. Om du inte har använt iPod shuffle på ett tag kan batteriet behöva
laddas.

Du kan synkronisera musik medan batteriet laddas. Du kan koppla från och använda
iPod shuffle innan batteriet är fulladdat.

Ladda batteriet i iPod shuffle

Du kan ladda batteriet i iPod shuffle på två sätt:

Anslut iPod shuffle till datorn

Â

Använd en Apple USB-strömadapter, som kan köpas separat.

Â

Så här laddar du upp batteriet genom att använda en dator:
Anslut iPod shuffle till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn med den USB-kabel

m

som följer med enheten. Datorn måste vara påslagen och inte befinna sig i viloläge
(vissa Mac-modeller kan ladda iPod shuffle även i viloläge).

När batteriet laddas lyser statuslampan på iPod shuffle med ett fast, orange sken. När
batteriet är fulladdat är statuslampan grön. Batterisymbolen bredvid iPod shuffle i
iTunes visar batteriets status. Symbolen visar en blixt när batteriet laddas och en
kontakt när batteriet är helt laddat.

Om du använder iPod shuffle som extern enhet eller synkroniserar den med iTunes
blinkar statuslampan orange. När den gör det måste du mata ut iPod shuffle innan du
kopplar från den. I det här läget kan batteriet fortfarande laddas eller vara helt laddat.

Om statuslampan inte lyser kanske iPod shuffle inte är ansluten till en USB 2.0-port
med hög effekt. Försök med en annan USB 2.0-port på datorn.

Om du vill kunna ladda batteriet även när du inte har datorn till hands kan du ansluta
iPod shuffle till en Apple USB-strömadapter (tillgänglig separat). Vill du köpa tillbehör
till iPod shuffle besöker du www.apple.com/se/ipodstore.

Så här laddar du batteriet med Apple USB-strömadaptern:

1

Anslut den USB-kabel som följer med iPod shuffle till strömadaptern och anslut den

andra änden till iPod shuffle.

background image

2

Anslut strömadaptern till ett eluttag.

Apple USB-strömadapter
(din adapter kan se annorlunda ut)

iPod shuffle USB-kabel

VARNING:

Kontrollera att strömadaptern är korrekt ihopsatt innan du ansluter

den till ett eluttag. Läs all säkerhetsinformation om hur du använder Apple USB-
strömadaptern i kapitel 7, ”Säkerhet och hantering,” på sidan 35 innan du använder
den.

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger. Batteriets
livslängd och hur många gånger det kan laddas upp varierar med användning och
inställningar. Vill du veta mer går du till www.apple.com/se/batteries.

Kontrollera batteriets status

Du kan kontrollera batteriets status för iPod shuffle både när den är ansluten till datorn
och när den är frånkopplad. Statuslampan visar ungefär hur mycket laddning som
finns kvar i batteriet.

Om iPod shuffle är påslagen och inte ansluten till någon dator kan du använda
VoiceOver till att höra batteriet status genom att trycka två gånger på VoiceOver-
knappen.

Statuslampan när den är
frånkopplad

VoiceOver-meddelande

Fast grön

Hög laddning

"Batteriet fullt" eller
"Batteriet 75 %" eller
"Batteriet 50 %"

Fast orange

Låg laddning

"Batteriet 25 %"

Fast röd

Mycket låg laddning

"Låg batterinivå"

Statuslampan när den är
ansluten till en dator

Fast grön

Fulladdad

Fast orange

Laddar

Blinkar orange

Koppla inte från (iTunes synkroniserar eller så är iPod shuffle
aktiverad som extern enhet), batteriet kanske fortfarande laddas
eller kan vara fulladdat

12 

 

Kapitel 2    

Grundläggande om iPod shuffle

background image

13

Använd iTunes på datorn till att ställa in iPod shuffle för

uppspelning av musik och andra ljudfiler. Anslut sedan

iPod shuffle till datorn och synkronisera den med iTunes-

biblioteket.

Läs vidare om du vill veta mer om hur du kommer igång med iPod shuffle, bland
annat:

Föra över musik från din CD-samling, hårddisk eller iTunes Store (en del av iTunes,

Â

endast tillgänglig i vissa länder) till programmet iTunes på datorn
Ordna musik och andra ljudfiler i spellistor

Â

Synkronisera låtar, ljudböcker, podcaster och iTunes U-samlingar i iTunes-biblioteket

Â

med iPod shuffle
Lyssna på musik eller annat ljudinnehåll när du är på språng

Â

Om iTunes

iTunes är det kostnadsfria program du använder när du vill ställa in, ordna och hantera
innehåll på iPod shuffle. Med iTunes kan du synkronisera musik, ljudböcker och
ljudpodcaster med iPod shuffle. Om iTunes 10 eller senare (krävs för iPod shuffle) inte
redan finns installerat på datorn kan du hämta programmet på adressen www.itunes.
com/se/download.

När du har installerat iTunes öppnas programmet automatiskt när du ansluter
iPod shuffle till datorn. Med iTunes kan du importera musik från CD-skivor och Internet,
köpa låtar och andra ljudfiler från iTunes Store, skapa personliga samlingar med
dina favoritlåtar (kallas spellistor), synkronisera iPod shuffle och ändra iPod shuffle-
inställningarna.

3